Kết quả bóng đá

Kết quả bóng đá và kq mới nhất: cập nhật tỷ số, bàn thắng các trận đấu các đội bóng giải . Kết quả bóng đá hôm nay NHANH CHÓNG và CHÍNH XÁC.

Giải đấu

V.League 1

V.League 1 - 2022

17h:00

19-11-2022

FT (90')
Sai Gon
2 : 1
Binh Duong

17h:00

19-11-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
1 : 1
Ha Noi

17h:00

19-11-2022

FT (90')
Binh Dinh
2 : 1
Ho Chi Minh City

17h:00

19-11-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
2 : 1
Nam Dinh

17h:00

19-11-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2 : 1
Thanh Hóa

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

17h:00

19-11-2022

FT (90')
Viettel
3 : 0
Da Nang

17h:00

13-11-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
0 : 0
Viettel

17h:00

13-11-2022

FT (90')
Da Nang
0 : 1
Binh Dinh

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

17h:00

13-11-2022

FT (90')
Thanh Hóa
2 : 3
Hoang Anh Gia Lai

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

17h:00

13-11-2022

FT (90')
Hai Phong
4 : 1
Song Lam Nghe An

17h:00

13-11-2022

FT (90')
Nam Dinh
3 : 0
Sai Gon

17h:00

13-11-2022

FT (90')
Ha Noi
2 : 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

18h:00

08-11-2022

FT (90')
Nam Dinh
0 : 1
Hai Phong

18h:00

08-11-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 : 1
Hoang Anh Gia Lai

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

19h:15

08-11-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
3 : 0
Da Nang

17h:00

09-11-2022

FT (90')
Binh Duong
4 : 2
Thanh Hóa

18h:00

09-11-2022

FT (90')
Binh Dinh
1 : 0
Song Lam Nghe An

19h:15

09-11-2022

FT (90')
Ha Noi
1 : 0
Viettel

17h:00

03-11-2022

FT (90')
Da Nang
1 : 0
Sai Gon

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

18h:00

03-11-2022

FT (90')
Hai Phong
1 : 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

18h:00

03-11-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
3 : 0
Binh Duong

17h:00

04-11-2022

FT (90')
Thanh Hóa
1 : 1
Ha Noi

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

18h:00

04-11-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
2 : 0
Nam Dinh

19h:15

04-11-2022

FT (90')
Viettel
0 : 0
Binh Dinh

17h:00

28-10-2022

FT (90')
Thanh Hóa
1 : 2
Ho Chi Minh City

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

18h:00

28-10-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
1 : 1
Binh Dinh

19h:15

28-10-2022

FT (90')
Sai Gon
0 : 1
Hai Phong

17h:00

30-10-2022

FT (90')
Binh Duong
1 : 1
Nam Dinh

18h:00

30-10-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0 : 0
Viettel

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

19h:15

30-10-2022

FT (90')
Ha Noi
3 : 0
Da Nang

17h:00

22-10-2022

FT (90')
Da Nang
0 : 0
Hoang Anh Gia Lai

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

18h:00

22-10-2022

FT (90')
Nam Dinh
0 : 1
Thanh Hóa

18h:00

22-10-2022

FT (90')
Binh Dinh
3 : 0
Sai Gon

17h:00

23-10-2022

FT (90')
Binh Duong
2 : 2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

17h:00

23-10-2022

FT (90')
Hai Phong
3 : 2
Ha Noi

19h:15

23-10-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
2 : 2
Song Lam Nghe An

17h:00

18-10-2022

FT (90')
Da Nang
1 : 0
Thanh Hóa

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

18h:00

18-10-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
1 : 2
Sai Gon

18h:00

18-10-2022

FT (90')
Binh Dinh
2 : 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

19h:15

18-10-2022

FT (90')
Viettel
2 : 0
Hoang Anh Gia Lai

18h:00

19-10-2022

FT (90')
Hai Phong
2 : 1
Binh Duong

19h:15

19-10-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
0 : 6
Ha Noi

17h:00

14-10-2022

FT (90')
Thanh Hóa
0 : 1
Hai Phong

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

18h:00

14-10-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 : 1
Da Nang

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

18h:00

14-10-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
1 : 2
Song Lam Nghe An

19h:15

14-10-2022

FT (90')
Sai Gon
1 : 1
Viettel

17h:00

15-10-2022

FT (90')
Binh Duong
0 : 0
Ho Chi Minh City

19h:15

15-10-2022

FT (90')
Ha Noi
5 : 2
Nam Dinh

17h:00

07-10-2022

FT (90')
Da Nang
0 : 4
Binh Duong

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

18h:00

08-10-2022

FT (90')
Nam Dinh
0 : 2
Binh Dinh

19h:15

08-10-2022

FT (90')
Sai Gon
0 : 1
Thanh Hóa

18h:00

09-10-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 : 1
Song Lam Nghe An

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

18h:00

09-10-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
1 : 2
Ho Chi Minh City

19h:15

09-10-2022

FT (90')
Viettel
1 : 1
Hai Phong

18h:00

30-09-2022

FT (90')
Hai Phong
1 : 1
Hoang Anh Gia Lai

19h:15

30-09-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
0 : 2
Sai Gon

17h:00

01-10-2022

FT (90')
Thanh Hóa
2 : 1
Binh Dinh

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

18h:00

01-10-2022

FT (90')
Nam Dinh
2 : 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

18h:00

01-10-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
0 : 1
Viettel

19h:15

01-10-2022

FT (90')
Ha Noi
5 : 1
Binh Duong

17h:00

13-09-2022

FT (90')
Binh Duong
1 : 1
Hoang Anh Gia Lai

18h:00

13-09-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
2 : 2
Da Nang

19h:15

13-09-2022

FT (90')
Sai Gon
1 : 1
Ha Noi

18h:00

14-09-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 : 1
Ho Chi Minh City

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

18h:00

14-09-2022

FT (90')
Binh Dinh
0 : 0
Hai Phong

19h:15

14-09-2022

FT (90')
Viettel
4 : 0
Nam Dinh

17h:00

02-09-2022

FT (90')
Binh Duong
2 : 1
Viettel

19h:15

02-09-2022

FT (90')
Ha Noi
0 : 3
Binh Dinh

17h:00

03-09-2022

FT (90')
Thanh Hóa
2 : 0
Song Lam Nghe An

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

18h:00

03-09-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
1 : 1
Sai Gon

17h:00

04-09-2022

FT (90')
Da Nang
0 : 2
Hai Phong

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

19h:15

04-09-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
0 : 1
Nam Dinh

18h:00

26-08-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
1 : 1
Ha Noi

18h:00

26-08-2022

FT (90')
Hai Phong
4 : 3
Ho Chi Minh City

18h:00

27-08-2022

FT (90')
Nam Dinh
2 : 1
Da Nang

19h:15

27-08-2022

FT (90')
Sai Gon
3 : 2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

18h:00

28-08-2022

FT (90')
Binh Dinh
4 : 1
Binh Duong

19h:15

28-08-2022

FT (90')
Viettel
3 : 1
Thanh Hóa

17h:00

19-08-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
1 : 2
Hai Phong

18h:00

19-08-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2 : 0
Nam Dinh

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

19h:15

19-08-2022

FT (90')
Viettel
2 : 0
Song Lam Nghe An

17h:00

20-08-2022

FT (90')
Binh Duong
0 : 3
Ha Noi

18h:00

20-08-2022

FT (90')
Binh Dinh
2 : 1
Thanh Hóa

19h:15

20-08-2022

FT (90')
Sai Gon
1 : 2
Ho Chi Minh City

18h:00

12-08-2022

FT (90')
Thanh Hóa
2 : 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

19h:15

12-08-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
1 : 2
Binh Dinh

17h:00

13-08-2022

FT (90')
Binh Duong
2 : 1
Sai Gon

18h:00

13-08-2022

FT (90')
Nam Dinh
0 : 1
Song Lam Nghe An

17h:00

14-08-2022

FT (90')
Da Nang
0 : 2
Viettel

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

19h:15

14-08-2022

FT (90')
Ha Noi
2 : 1
Hoang Anh Gia Lai

18h:00

05-08-2022

FT (90')
Hai Phong
1 : 0
Da Nang

19h:15

05-08-2022

FT (90')
Sai Gon
0 : 1
Hoang Anh Gia Lai

19h:15

05-08-2022

FT (90')
Viettel
0 : 1
Binh Duong

18h:00

06-08-2022

FT (90')
Binh Dinh
0 : 1
Ha Noi

18h:00

07-08-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
0 : 0
Thanh Hóa

18h:00

07-08-2022

FT (90')
Nam Dinh
2 : 1
Ho Chi Minh City

17h:00

29-07-2022

FT (90')
Da Nang
1 : 0
Nam Dinh

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

19h:15

29-07-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
2 : 1
Hai Phong

17h:00

30-07-2022

FT (90')
Binh Duong
2 : 3
Binh Dinh

18h:00

30-07-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
3 : 4
Sai Gon

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

18h:00

31-07-2022

FT (90')
Thanh Hóa
1 : 0
Viettel

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

19h:15

31-07-2022

FT (90')
Ha Noi
2 : 1
Song Lam Nghe An

18h:00

23-07-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
3 : 0
Hai Phong

18h:00

23-07-2022

FT (90')
Binh Dinh
0 : 1
Da Nang

17h:00

24-07-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
2 : 0
Thanh Hóa

18h:00

24-07-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 : 2
Ha Noi

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

19h:15

24-07-2022

FT (90')
Viettel
1 : 0
Ho Chi Minh City

19h:15

24-07-2022

FT (90')
Sai Gon
2 : 2
Nam Dinh

17h:00

19-07-2022

FT (90')
Da Nang
3 : 1
Song Lam Nghe An

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

18h:00

19-07-2022

FT (90')
Nam Dinh
1 : 0
Viettel

18h:00

19-07-2022

FT (90')
Hai Phong
3 : 1
Binh Dinh

17h:00

20-07-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
2 : 1
Binh Duong

19h:15

20-07-2022

FT (90')
Ha Noi
3 : 1
Sai Gon

19h:15

20-07-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
1 : 2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

17h:00

15-07-2022

FT (90')
Binh Duong
2 : 2
Da Nang

18h:00

15-07-2022

FT (90')
Binh Dinh
2 : 1
Nam Dinh

18h:00

15-07-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
1 : 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

18h:00

15-07-2022

FT (90')
Hai Phong
1 : 2
Viettel

18h:00

16-07-2022

FT (90')
Thanh Hóa
4 : 0
Sai Gon

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

19h:15

16-07-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
0 : 2
Hoang Anh Gia Lai

18h:00

08-07-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
2 : 0
Ho Chi Minh City

18h:00

09-07-2022

FT (90')
Thanh Hóa
1 : 1
Nam Dinh

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

18h:00

09-07-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
3 : 1
Binh Duong

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

19h:15

09-07-2022

FT (90')
Sai Gon
1 : 1
Binh Dinh

17h:00

10-07-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
1 : 0
Da Nang

19h:15

10-07-2022

FT (90')
Ha Noi
2 : 1
Hai Phong

18h:00

02-07-2022

FT (90')
Binh Dinh
1 : 1
Hoang Anh Gia Lai

18h:00

02-07-2022

FT (90')
Hai Phong
3 : 1
Sai Gon

19h:15

02-07-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
1 : 0
Thanh Hóa

17h:00

03-07-2022

FT (90')
Da Nang
2 : 1
Ha Noi

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

18h:00

03-07-2022

FT (90')
Nam Dinh
0 : 1
Binh Duong

19h:15

04-07-2022

FT (90')
Viettel
0 : 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

17h:00

11-03-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
2 : 2
Viettel

17h:00

12-03-2022

FT (90')
Thanh Hóa
3 : 0
Da Nang

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

19h:15

12-03-2022

FT (90')
Ha Noi
0 : 0
Ho Chi Minh City

17h:00

13-03-2022

FT (90')
Binh Duong
2 : 2
Hai Phong

18h:00

13-03-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 : 3
Binh Dinh

Hà Tĩnh

Sân Vận động tỉnh Hà Tĩnh

19h:15

13-03-2022

FT (90')
Sai Gon
1 : 1
Song Lam Nghe An

19h:15

05-03-2022

FT (90')
Viettel
2 : 0
Sai Gon

17h:00

06-03-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
2 : 0
Hoang Anh Gia Lai

17h:00

06-03-2022

FT (90')
Da Nang
1 : 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

18h:00

06-03-2022

FT (90')
Hai Phong
1 : 1
Thanh Hóa

19h:15

06-03-2022

FT (90')
Ho Chi Minh City
1 : 1
Binh Duong

18h:00

26-06-2022

FT (90')
Nam Dinh
1 : 1
Ha Noi

17h:00

01-03-2022

FT (90')
Thanh Hóa
0 : 1
Binh Duong

Thanh Hóa

Sân vận động Thanh Hóa

17h:00

01-03-2022

FT (90')
Song Lam Nghe An
1 : 2
Binh Dinh

17h:00

02-03-2022

FT (90')
Da Nang
0 : 0
Ho Chi Minh City

Da Nang

Sân Vận Động Hòa Xuân

17h:00

02-03-2022

FT (90')
Hoang Anh Gia Lai
0 : 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

18h:00

02-03-2022

FT (90')
Hai Phong
2 : 1
Nam Dinh

19h:15

04-04-2022

FT (90')
Viettel
0 : 1
Ha Noi

17h:00

25-02-2022

FT (90')
Binh Duong
0 : 1
Song Lam Nghe An

18h:00

25-02-2022

FT (90')
Binh Dinh
0 : 2
Viettel

18h:00

25-02-2022

FT (90')
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0 : 1
Hai Phong

18h:00

26-02-2022

FT (90')
Nam Dinh
0 : 0
Hoang Anh Gia Lai

19h:15

26-02-2022

FT (90')
Sai Gon
2 : 2
Da Nang

19h:15

16-03-2022

FT (90')
Ha Noi
1 : 0
Thanh Hóa

kết quả V.League 1 mùa giải 2022 | kq V.League 1 mùa giải 2022 | Kết quả và lịch thi đấu V.League 1 mùa giải 2022 | kết quả bóng đá nét | kqbd | Kết quả các trận đấu
Kết quả các giải đấu
Bảng xếp hạng các giải đấu
Lịch thi đấu bóng đá các giải đấu