Now Reading
Nhận định, soi kèo Burnley vs Brighton, 21:00 ngày 14/08/2021 (Premier League)

Nhận định, soi kèo Burnley vs Brighton, 21:00 ngày 14/08/2021 (Premier League)

39.png

Đội thắng
Home
Tỷ lệ cược: 3.20
Hòa
Tỷ lệ cược: 3.10
Away
Tỷ lệ cược: 2.40
Đội thắng hiệp 2
Home
Tỷ lệ cược: 3.40
Hòa
Tỷ lệ cược: 2.20
Away
Tỷ lệ cược: 2.75
Tổng Bàn thắng
> 3.5
Tỷ lệ cược: 4.25
< 3.5
Tỷ lệ cược: 1.18
> 1.5
Tỷ lệ cược: 1.45
< 1.5
Tỷ lệ cược: 2.55
> 4.5
Tỷ lệ cược: 8.00
< 4.5
Tỷ lệ cược: 1.05
> 2.5
Tỷ lệ cược: 2.35
< 2.5
Tỷ lệ cược: 1.55
> 0.5
Tỷ lệ cược: 1.09
< 0.5
Tỷ lệ cược: 6.00
> 5.5
Tỷ lệ cược: 15.50
< 5.5
Tỷ lệ cược: 1.01
Tổng Bàn thắng hiệp 1
> 3.5
Tỷ lệ cược: 23.00
< 3.5
Tỷ lệ cược: 1.01
> 1.5
Tỷ lệ cược: 3.30
< 1.5
Tỷ lệ cược: 1.28
> 2.5
Tỷ lệ cược: 8.25
< 2.5
Tỷ lệ cược: 1.04
> 0.5
Tỷ lệ cược: 1.53
< 0.5
Tỷ lệ cược: 2.35
Hai đội ghi bàn
Phải
Tỷ lệ cược: 2.00
Không
Tỷ lệ cược: 1.72
Tỉ số
1:0
Tỷ lệ cược: 8.25
2:0
Tỷ lệ cược: 15.00
2:1
Tỷ lệ cược: 11.50
3:0
Tỷ lệ cược: 31.00
3:1
Tỷ lệ cược: 29.00
3:2
Tỷ lệ cược: 41.00
4:0
Tỷ lệ cược: 81.00
4:1
Tỷ lệ cược: 67.00
4:2
Tỷ lệ cược: 101.00
4:3
Tỷ lệ cược: 151.00
0:0
Tỷ lệ cược: 6.00
1:1
Tỷ lệ cược: 6.50
2:2
Tỷ lệ cược: 16.50
3:3
Tỷ lệ cược: 67.00
4:4
Tỷ lệ cược: 151.00
0:1
Tỷ lệ cược: 6.75
0:2
Tỷ lệ cược: 11.00
0:3
Tỷ lệ cược: 21.00
0:4
Tỷ lệ cược: 51.00
1:2
Tỷ lệ cược: 10.50
1:3
Tỷ lệ cược: 21.00
1:4
Tỷ lệ cược: 51.00
2:3
Tỷ lệ cược: 31.00
2:4
Tỷ lệ cược: 67.00
3:4
Tỷ lệ cược: 101.00
Đội thắng hiệp 1
Home
Tỷ lệ cược: 3.80
Hòa
Tỷ lệ cược: 1.91
Away
Tỷ lệ cược: 3.10
Đội ghi bàn trước
Home
Tỷ lệ cược: 2.25
Hòa
Tỷ lệ cược: 6.00
Away
Tỷ lệ cược: 1.90
Đội ghi bàn sau cùng
Home
Tỷ lệ cược: 2.25
Away
Tỷ lệ cược: 1.90
Không ghi bàn
Tỷ lệ cược: 6.00
Chẵn/lẻ
Lẻ
Tỷ lệ cược: 1.91
Chẵn
Tỷ lệ cược: 1.80
What's Your Reaction?
Chưa ổn
0
Ổn
0
Yêu thích
0
View Comments (0)

Leave a Reply