#serie b

Soi kèo Serie B – Spal vs Benevento, 20:00 Thứ Bảy, 12-11

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Spal vs Benevento 13…

Soi kèo Serie B – Parma vs Cittadella, 20:00 Thứ Bảy, 12-11

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Parma vs Cittadella 13…

Soi kèo Serie B – Modena vs Perugia, 20:00 Thứ Bảy, 12-11

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Modena vs Perugia 13…

Soi kèo Serie B – Nuova Cosenza vs Palermo, 20:00 Thứ Bảy, 12-11

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Nuova Cosenza vs Palermo…

Soi kèo Serie B – Cagliari vs Pisa, 20:00 Thứ Bảy, 12-11

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Cagliari vs Pisa 13…

Soi kèo Serie B – Bari vs Sudtirol, 20:00 Thứ Bảy, 12-11

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Bari vs Sudtirol 13…

Soi kèo Serie B – Ascoli vs Frosinone, 02:30 Thứ Bảy, 12-11

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Ascoli vs Frosinone 13…

Soi kèo Serie B – Reggina vs Genoa, 02:30 Thứ Ba, 08-11

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Reggina vs Genoa 12…

Soi kèo Serie B – Sudtirol vs Benevento, 21:15 Chủ Nhật, 09-10

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Sudtirol vs Benevento 8…

Soi kèo Serie B – como vs Perugia, 21:15 Chủ Nhật, 09-10

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái como vs Perugia 8…

Soi kèo Serie B – Benevento vs Ascoli, 21:15 Chủ Nhật, 02-10

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Benevento vs Ascoli 7…

Soi kèo Serie B – Perugia vs Pisa, 21:15 Thứ Bảy, 01-10

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Perugia vs Pisa 7…

Soi kèo Serie B – Modena vs Reggina, 19:00 Thứ Bảy, 01-10

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Modena vs Reggina 7…

Soi kèo Serie B – Cittadella vs Ternana, 19:00 Thứ Bảy, 01-10

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Cittadella vs Ternana 7…

Soi kèo Serie B – Cagliari vs Venezia, 19:00 Thứ Bảy, 01-10

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Cagliari vs Venezia 7…

Soi kèo Serie B – Bari vs Brescia, 19:00 Thứ Bảy, 01-10

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Bari vs Brescia 7…

Soi kèo Serie B – Palermo vs Sudtirol, 19:00 Thứ Bảy, 01-10

(Bóng đá VN)- Nhận định soi kèo Serie B nhà cái Palermo vs Sudtirol 7…