NEYMAR VÀ CON TRAI

David Lucca Da Silva Santos

Neymar đón con trai đầu lòng ở bệnh viện

Anh dành rất nhiều thời gian cho con trai

Neymar hết mực yêu thương cậu con trai